The cost of a notary when buying real estate in Croatia

The cost of a notary when buying real estate in Croatia

Kupujete nekretninu u Hrvatskoj i zanimaju vas troškovi javnog bilježnika i sve ostale dokumentacije prilikom vaše kupnje nekretnine? Croatia Real Estates agencija vam donosi praktične i profesionalne savjete kako kupiti nekretninu RH i uvodi vas u potrebne detalje vezano za vašu kupnju!

 Za sve ostale informacije zapratite naše službene stranice i ostanite obaviješteni o najaktualnijim događanjima u RH vezano za nekretnine, turizam i lifestyle!

 

Što radi javni bilježnik?

 

 

Sigurno ste čuli za pojam javni bilježnik, ali pitate se koja je njegova funkcija i kako on pridonosi procesu kupnje nekretnine? Javnobilježnička služba sastoji se u službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o svim pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, službenom ovjeravanju privatnih isprava, primanju na čuvanje isprava, novca i predmeta od vrijednosti radi predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te obavljanju po nalogu javnih tijela drugih postupaka određenih zakonom.

Javni bilježnik diplomirani je pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom, međutim se razlikuje od odvjetnika (ne zastupa stranke). Zadatak javnog bilježnika je pomoći da dvije stranke urede svoje odnose na kvalitetan način kako bi se izbjegli dugotrajni i skupi sporovi, te služi kao posrednik. Pri tome on je nepristran – ne postupa u interesu pojedine stranke, već u cilju jamstva pravne sigurnosti, te ne smije, bez valjana razloga, uskratiti poduzimanje službenih radnji. Javni bilježnik nije kao odvjetnik te treba razlikovati te dvije funkcije.

Primjerice, kod sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine potrebno je da prodavatelj svoj potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjeri u više primjeraka kod javnog bilježnika.

 

Javnobilježničke pristojbe i troškovi

 

Naravno kada je riječ o procesu kupnje, ništa ne može proći bez puno papirologije! Javni bilježnik u sklopu svoje struke ima  pravo na nagradu za rad i na naknadu troškova u obavljanju službenih radnji iz svog djelokruga u skladu s javnobilježničkom tarifom te posebnim  pravilnicima ovisno o vrsti poslova (ostavina, ovrha i sl.)  kojima se utvrđuje visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika. 

Što to točno znači ? Nagrada i naknada troškova javnog bilježnika za obavljanje službenih javnobilježničkih radnji određena je Pravilnikom o privremenoj javnobilježničkoj tarifi.

Nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda kod provođenja ostavinskog postupka propisana je Pravilnikom o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku, dok je visina nagrada i naknade javnog bilježnika za provođenje određenih radnji u ovršnom postupku određena Pravilnikom o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku. Svi navedeni Pravilnici mogu se pronaći na mrežnim stranicama Komore.

Postoje različiti oblici naknade ili nagrade o radu a ovise o tipu posla koji javni bilježnik obavlja. Primjerice, zaprimanje prijedloga za ovrhu, slanja obavijesti ovršeniku, izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke, prosljeđivanja prijedloga za ovrhu nadležnom sudu kao prijedloga za izdavanje platnog naloga, donošenja rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno nakon rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, dostavljanja rješenja strankama te izdavanja potvrde pravomoćnosti i ovršnosti ovisno o visini postavljenog zahtjeva, pripada javnobilježnička naknada u iznosu:

Preko 50.000,00 kuna plaća se javnobilježnička naknada u iznosu od 200,00 kuna i još 1 % na razliku iznad 50.000,00 kn, ali ne više od 5.000,00 kn.

 

 Predugovori

 

Predugovor je korak prije sklapanja Kupoprodajnog ugovora. Predugovor o kupoprodaji nekretnine ne obvezuje tj. stranke se oslobađaju od obveze sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine, ako su se okolnosti od sklapanja predugovora toliko izmijenile da ne bi bio sklopljen da su takve okolnosti postojale u vrijeme njegovog sklapanja.

Predugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi (Kupoprodajni) glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine. Predugovor o kupoprodaji nekretnine obvezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine tj. opis i podatke o nekretnini koja je predmet kupoprodaje te dogovorenu cijenu.

Vrlo često predugovor o kupoprodaji nekretnine sadrži i odredbu o roku za sklapanje glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine i odredbu o kapari kao odustatnini. Nerijetko se predugovorom o kupoprodaji nekretnine definiraju i sve ostale odredbe budućeg glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Predugovor se uobičajeno sklapa u postupku kupoprodaje nekretnine kao način rezervacije nekretnine u vremenu koje je potrebno da kupac osigura financijska sredstva potrebna za plaćanje cijene nekretnine ili kada je potrebno izvršiti neke druge pripremne radnje.

 

Ugovori o kupoprodaji nekretnina

 

Kupoprodaja je  dvostrani ugovor reguliran Zakonom o obveznim odnosima (NN 32/05), a kojim se jedna stranka obvezuje drugoj predati određeni objekt, a druga strana se obvezuje za prepušteni objekt platiti određeni iznos novca. Kao stranke imamo  prodavatelja i kupca, a njihov se odnos regulira kroz kupoprodajni ugovor.

Kupoprodaja je neformalan ugovor, što znači da se ne zahtjeva poseban oblik osim u slučaju kupoprodaje nekretnine i kupoprodaje s obročnom otplatom kod kojih ugovor mora biti u pisanom obliku.

 

Ugovor o stambenom kreditu

Pronašli ste nekretninu koju biste željeli kupiti i razmišljate o kupnji, a limitirani ste financijskim resursima? Imamo rješenje za vas! Kupnja nekretnine danas gotovo je nemoguća bez stambenog kredita, zato vam donosimo sve detalje samog ugovora i njene svrhe!

Stambeni kredit namjenski je kredit uz obvezno pravdanje korištenja sredstava kredita. Banka predaje financijska sredstva osobi na korištenje u svrhu kupnje, izgradnje i dovršavanje nekretnine, dogradnje i rekonstrukcije, adaptacije, legalizacije.

Mogućnost subvencije za stambeni kredit?

Ukoliko ste fizička osoba, građanin RH te ste mlađi od 45 godina, ostvarujete potencijalna prava za subvenciju nad stambenim kreditom! Koji su uvjeti pitate se?

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Svi oni koji imaju kreditnu sposobnost tj. ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita, koji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću te čiji bračni ili izvanbračni drug u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće ( odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja) potencijalni su kandidati za stjecanje subvencije!

 

Troškove javnog bilježnika i zemljišne knjige izračunajte sami

Prije nego se uputite najbližem ovlaštenom Javnom bilježniku dobro se raspitajte o naknadama njegove usluge. Sve informacije koje bi vam mogle dobro doći možete pronaći na internetu te se dobro pripremiti za inicijalni susret.

Cijena naknade javnobilježničkih postrojbi ovisi o Zakonskim odredbama te su generalno fiksirane. Budite pripremljeni unaprijed tako što ćete sami dobro istražiti cjenik i naknade svih vaših troškova!

Savjeti za smanjenje javnobilježničkih pristojbi

Prije nego krenete s plaćanjem vaših javnobilježničkih pristojbi, dobro se raspitajte pripadate li u kategoriju koja vas oslobađa od plaćanje istih? U tekstu ispod donosimo vam nekoliko uvjeta prilikom kojih je osoba oslobođena plaćanja javnobilježničkih pristojbi.

Oslobađanje od plaćanja troškova javnobilježničkog postupka regulirano je odredbom članka 41. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93., 29/94., 16/07. i 75/09.) te ih možete pronaći na službenim stranicama Narodnih novina.

U skladu s općim aktima Komore te u u skladu s Pravilnikom javni bilježnik može osloboditi stranku plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova ako se radi o socijalno ugroženoj osobi, žrtvama domovinskog rata te invalidima domovinskog rata. Imatelji socijalnih iskaznica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak, humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih u obavljanju humanitarne djelatnosti imaju pravo na oslobađanje od plaćanja javnobilježničkim pristrojbi. 

Ako ne pripadate u nijednu od ovih kategorija, svakako postoje načini kako smanjiti cijenu troškova. Dobrom edukacijom o situaciji u kojoj se nalazite, uradite što možete sami. Dobra pripema polovica je posla, te si možete time uštediti vrijeme i plaćanje dodatnih neželjenih troškova!