Porez na prvu nekretninu u Hrvatskoj u 2022.

Porez na prvu nekretninu u Hrvatskoj u 2022.

 

Razmišljate o kupnji vaše prve nekretnine na području Hrvatske? Čestitamo, došli ste na pravo mjesto! Vrijeme je da saznate sve detalje vezano uz porez na nekretnine što bi vam moglo zatrebati prilikom kupnje! Saznajte kako na efikasan i što pametniji način kupiti nekretninu u RH, te uz profesionalnost agencije Croatia Real Estates budite upućeni u sve detalje prilikom vaše kupnje. Uložite pametno u svoju budućnost i saznajte što vam donose porezni zakoni u Hrvatskoj u 2022.!

 Porezni sustav u Hrvatskoj

 

Prije nego se uputite u uzbudljivu avanturu kupnje nekretnine, saznajte kakav je porezni sustav u Hrvatskoj i kako on funkcionira. Knez Croatia Real estates agencija, vodeća agencija za nekretnina na području Hrvatske donosi vam i objašnjava sve pravne pojmove koji su vam potrebni pri kupnji vaše nekretnine. 

Savjetujemo vam da se prije kupnje dobro raspitate i provjerite sve detalje vezano za porez kako poslije nebi bilo neugodnih iznenađenja!

​Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnina, na koje se plaća porez na dodanu vrijednost. Porezi se mogu podijeliti na više načina. Dijelimo ih prema prema vrsti porezne osnovice (npr. porez na dohodak, porez na potrošnju ),  prema razini državne vlasti kojoj pripada porezni prihod (npr. državni porezi, županijski porezi)  te prema tome koje kategorije stanovnika više opterećuju (npr. progresivni ili regresivni porezi). Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3 posto.

Hrvatski porezni sustav utemeljen je na skupu izravnih i neizravnih poreza predočenih u sljedećoj tablici:

 

Državni, županijski i gradski porezi

 

Ostalim poreznim prihodima može se smatrati cijela skupina lokalnih poreza (županijski, općinski i gradski), carine i doprinosi za socijalno osiguranje. Svaki sektor ima drugačiju funkciju a zajedno funkcioniraju kao jednina.

Iz ove slike vidimo da postoje Državni porezi koji se bave porezom na dodanu vrijednost, Županijski porezi koji se bave porezima na nasljedstva, te Općinski i gradski porezi koji se bave porezima na dohodak, kuće za odmor, obradivo zemljište..itd.

 

Kupnja vaše prve nekretnine

 

Ako prvi puta kupujete nekretninu iznenaditi ćete se da imate pravo biti oslobođeni porez! Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za sljedeće građene: 

  • Građane koji kupnjom prve nekretnine (stana ili kuće) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz    kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to da osoba ima hrvatsko državljanstvo
  • Da građanin prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi.
  • Da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin, ovisno o broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi  propisanu površinu.
  • Da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe. 
  • Da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.

Porezi – tko plaća?

 

 

Sve ste riješili, kupili ste nekretninu i sada morate platiti porez. Preostaje vam posljednji korak. Tko plaća porez na nekretninu?

Kupac, davatelj uzdržavanja i svaki drugi stjecatelj nekretnine obveznik je poreza na promet nekretnina. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Stjecatelj nekretnine može biti oslobođen obveze plaćanja poreza na promet nekretnina ako ispunjava propisane uvjete.

U tekstovima dolje donosimo vam iznimke pri oslobađanju plaćanja poreza na kupnju prve nekretnine. 

Porezi na promet nekretnina u Hrvatskoj

 

Porez na promet nekretnina iznosi 3 posto tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, osim ako je nekretnina u sustavu PDV-a (o tome nešto više kasnije)

„Porez na promet nekretnina u iznosu od 3% dužan je platiti kupac”, objašnjava Ivan Varat, savjetnik za nekretnine iz San Patrik nekretnina.

Zakon o porezu na nekretnine – oslobođenja od plaćanja poreza

840 riječi 

 

Kao što smo prethodno već naveli u tekstu iznad, postoje neke iznimke u plaćanju poreza, odnosno oslobađanja od poreza. Donosimo vam popis iznimaka pa provjerite jeste li među njima!

 

  1. Kod osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina   prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu te građani        koji kupuju stambenu zgradu ili stan na kojem su imali stanarsko pravo
  2. Kod osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva.
  3. Kada bračni drug, izvanbračni drug, formalni i neformalni životni partneri, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
  4. Kod osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.