Kako izračunati porez na kupnju nekretnine u Hrvatskoj

Planirate ili ste već ponosni vlasnik nekretnine negdje u Hrvatskoj, te se zanimate za naknadu plaćanja poreza? Na pravom ste mjestu, jel Croatia Real Estates agencija donosi vam najnovije aktualnosti vezane za kupnju i prodaju nekretnina te sve detalje koje bi vas usput mogle zanimati ili vam biti na korist! Saznajte kako kupiti nekretninu u Hrvatskoj te budite uvijek toku sa nekim od naših budućih tema vezanih za nekretnine, turizam i lifestyle u Lijepoj Našoj! 

Zapratite nas na našim službenim stranicama i saznajte kako kupiti nekretninu u Hrvatskoj te za sva dodatna pitanja obratite se našem profesionalnom timu unutar Croatia Real Estates Agencije!

 

Nekretnine i porezi na imovinu u Hrvatskoj

 

Nešto što je neizbježno prilikom kupnje nekretnine u Hrvatskoj je plaćanje poreza! Croatia Real Estates donos vam zadnje novosti i aktualnosti oko plaćanja poreza pri kupnji nekretnine i samog postupka! 

 

Prilikom kupnje nekretnine dužni ste naravno platiti porez. Poreznu osnovicu čini tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze a predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnina, na koje se plaća porez na dodanu vrijednost, piše Porezna Uprava.

 

Stjecanjem nekretnine smatra se: kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba (čl. 4. st. 2. ZPPN-a).

Koliko se plaća porez na nekretninu? Porez na promet nekretnina u iznosu od 3% te ju je dužan platiti kupac.

 

 Tko je obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina?

 

Kad se god stekne nekretnina (kupnja, darovanje, uzdržavanje, nasljedstvo) plaća se porez. No postoje izuzeća. Plaćanje poreza na promet nekretnina uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina, prema kojem je kao što smo već prethodno spomenuli,  predmet oporezivanja nekretnina.  Iznimno od toga, prometom nekretnina se ne smatra stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost (čl. 5. st. 2. ZPPN-a).

 

PDV se plaća kada isporučitelj koji je upisan u registar obveznika PDV-a isporučuje, to jest prodaje, daruje, ili na neki drugi način prenosi vlasništvo građevinskog zemljišta i građevina, ili njihovih dijelova (i zemljišta na kojima su izgrađene), ako su te građevine i njihovi dijelovi nastanjeni ili korišteni manje od 2 godine. U svim drugim slučajevima porezni obveznik je stjecatelj nekretnine, bez obzira na vrstu zemljišta i vrijeme nastanjenosti ili korištenja građevina i njihovih dijelova.

 

Oslobođenje od poreza

 

Postoje li situacije gdje ste oslobođeni plaćanja poreza na nekretninu? -DA! Neke od iznimaka ne plaćanja porezaj se dijele na opća, oslobođenja pri unosu nekretnine u trgovačko društvo te oslobođenje pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade.

 

Kod općih oslobađanja, porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina, prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu, građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište) na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu, bračni drugovi, potomci i preci koji čine uspravnu liniju primatelja uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, (čl. 13. ZPPN), diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije. 

 

Za sve ostale detalje oslobođenja od poreza možete pronaći na službenim stranicama Porezne Uprave Republike Hrvatske. 

 

Obračun poreza na nekretnine

 

Vlasnik ste nekretnine i želite znati kako se radi poreza obračun? Iznenaditi ćete se da možete i sami putem online portala izračunati koliko iznosi porez koji ste dužni platiti za vašu nekretninu ! 

 

“Nakon ovjere Ugovora o kupoprodaji nekretnine javni bilježnik automatski informaciju šalje u Poreznu upravu koja nakon toga obračunava iznos poreza i šalje Rješenje kupcima na adresu“ kaže Ivan Varat, savjetnik za nekretnine. Ukoliko vam vaša agencija nije dostavila ovaj dokument, obračun poreza možete sami provjeriti!

 

Kako se obračunava porez na promet nekretnina? Tako da se porezna osnovica pomnoži s poreznom stopom. Primjerice, ako ste kupili stan i za njega je plaćena cijena od 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti od približno 1.400.000 kuna (radi jednostavnosti računanja), iznos poreza na promet nekretnina koji ćete trebati platiti iznosi 42.000 kuna (3% od 1.400.000). 

 

Ukoliko vas zanima kako izračunati porez na nekretnine online putem možete se poslužiti kalkulatorom porezna na nekretnine. 

Prijava poreza na promet nekretnina

 

Svaka osoba, domaća i strana te fizička ili pravna, koja stekne nekretninu na području Republike Hrvatske obveznik je dužna podnošenja Prijave prometa nekretnina. U nastavku se mogu preuzeti Obrazac Prijave prometa nekretnina, tekst o načinu popunjavanja obrasca Prijave prometa nekretnina, primjeri popunjavanja obrasca Prijave prometa nekretn​ina te popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu., piše Porezna Uprava Ministarstva Financija.

 

Obrazac za popunjavanje možete pronaći na službenim stranicama Porezne Uprave Republike Hrvatske. 

 

 

Pitanja

 

Koliki je PDV na nekretnine u Hrvatskoj?

 

Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost građevinskim zemljištem smatra se zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje, i to je građevinska dozvola, lokacijska dozvola i rješenje za građenje te se u poreznom smislu građevinom smatra objekt pričvršćen na zemlju ili učvršćen u zemlji.    

 

Stopa po kojoj se plaća isporuka PDV na nekretninu je 25 %. PDV se plaća na isporuke takvih nekretnina ako su troškovi rekonstrukcije u prethodne 2 godine prije isporuke veći od 50% prodajne cijene.

Luksuzne nekretnine u Hrvatskoj – prodaja ili najam

Luksuzne nekretnine u Hrvatskoj – prodaja ili najam

Prodaja ili najam – Luksuzne nekretnine u Hrvatskoj Prodaja ili najam luksuznih nekretnina u Hrvatskoj? To je pitanje na koje odgovaraju dva stručnjaka za prodaju i najam luksuznih nekretnina u Hrvatskoj. Božo Knez, CEO Knez Croatia Real Estate agency, bavi se...

Izvanredan ljetnikovac u Istri prodan sa Knez Croatia

Izvanredan ljetnikovac u Istri prodan sa Knez Croatia

Knez Croatia predstavlja ovu modernu i stiliziranu nekretninu sa prostornim i elegantnim dizajnom, visokim stropovima i velikim prozorima te teniskim terenom i okružena prirodom. Vila je prodana u 2021 godini i čini izvrsnu investiciju za buduće vlasnike. Nekretnina...

Ultra ekskluzivna vila prodana preko Knez Croatia

Ultra ekskluzivna vila prodana preko Knez Croatia

Dubrovnik, biser Jadranskog mora, poznat je po svojoj prekrasnoj prirodi, bogatom kulturnom naslijeđu i luksuznom načinu života. Nedavno je ultra ekskluzivna vile sa pogledom na more u Dubrovniku prodana od strane Knez Croatia, jedne od najpouzdanijih agencija za...