Troškovi održavanja kuće

Troškovi održavanja kuće

Ako ste vlasnik nekretnine ili tek planirate postati, onda je ovo tema baš za vas! Pitate se koliko iznose troškovi održavanja kuće u Hrvatskoj u 2022. godini? Na sva pitanja i odgovore vezano za nekretnine, životni stil, dizajn, turizam i mnoštvo drugih tema odgovara vam Croatia Real Estates agencija. Vodeća agencija za nekretnine na području hrvatske svojim čitateljima donosi sve teme aktualne za život u Lijepoj Našoj!

Bilo da ste vlasnik doma ili tek želite postati za sve detaljne informacije zapratite našu službenu stranicu i između ostaloga saznajte kako kupiti nekretninu u Hrvatskoj već danas! Naš profesionalni tim uvijek je dostupan za upite  i savjetovanje!

 

Komunalije

 

Sigurno ste čuli za izraz komunalije ili ikomunalne naknade, ali ako niste donosimo vam detaljnije što one točno znače i tko ih je dužan plaćati!

 Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave, te spada u namjensku naknadu koju plaćaju svi građani, te fizičke i pravne osobe. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje), održavanje groblja i krematorija, ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značenja.

Svi oni građani RK koji su korisnici ili vlasnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenog građevnog zemljišta dužni su državi plaćati mjesečnu naknadu za održavanje.

Odluka Uprave Društva Zagrebački holding d.o.o. o donosi cijene javnih usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada. Za skupljanje i odvoz komunalnog otpada korisnici usluga plaćaju uslugu po m2 zadužene površine kako slijedi:

Struja je još jedna neizostavna stavka kada je riječ o plaćanju računa u kućanstvu, a možemo reći ovih dana i dosta skupa! Cijena za potrošnju električne energije se obračunava u kilovatsatima (kWh). Kilovatsat označava mjernu jedinicu za radnu energiju koja se određuje mjerenjem. Cijena koju potrošači plaćaju sadrži naknadu za uslugu isporuke, te dodatne mjesečne naknade za opskrbu i distribuciju.

Naknada za uslugu isporuke električne energije se odnosi na sve troškove rada elektroenergetskog sektora, a obuhvaća sve troškove proizvodnje i/ili dobave električne energije, prijenosa električne energije, distribucije električne energije, opskrbe električnom energijom, vođenja elektroenergetskog sustava te troškove organiziranja tržišta električne energije.

 Voda

 

 

Nezaobilazni dio svakog računa kućanstva je naknada za pitku vodu. Nešto bez čega ne možete sve i da želite, trošak je koji ovih dana dosta skup! Pitate se koliko iznosi naknada za vodu u Hrvatskoj? Donosimo vam detaljan uvid u potrošnju.

Račun za vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela

FIKSNI DIO naplaćuje se neovisno o potrošnji, mjesečno za svakog korisnika usluge kojemu se ispostavlja račun. Dok VARIJABILNI DIO  naplaćuje se prema potrošnji te je sadržan od više stavaka odnosno naknada gdje je prihod po istima namijenjen različitim subjektima.

Cijene vode neminovno rasti, ali je pitanje koliko i u kojem roku. Aktualna energetska kriza, rast cijena građevinskog materijala i inflacija već su sad natjerale brojne komunalne tvrtke na nepopularan potez podizanja cijena vodnih usluga. U nastavku vam donosimo trenutačan cjenik plaćanja vodne naknade na području Zagreba. Kubik vode u prosjeku je 2-3 eura. Ostali cjenik obračuna sličan je i u ostalim dijelovima Lijepe Naše, ovisno o potrošnji te ga možete pronaći na službenim stranicama Vodoopskrbe. 

Plin

Možda jedna od najaktualnijih tema današnjice je korištenje i potrošnja plina. Zbog trenutnog stanja u Europi i nestašice plina upitno je koliko će naknada plina koštati u budući mjesecima, pošto se očekuje neizbježan te nadasve drastičan porast u cijenama plina. No danas vam donosimo detaljnije neke od bazičnih stavki obračunavanja potrošnje plina u Lijepoj Našoj za aktualnu 2022. godinu!

Obračun i naplata isporučenog plina obavljaju se temeljem Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 158/13, 88/19, 39/20, 100/21) Za potrošnju plina kupaca kategorije kućanstvo primjenjuje se cijena plina propisana od regulatora Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Cjenik za kućanstva možete pogledati na slici ispod (cjenik vrijedila je od 21.10.2020. do 11. ožujka 2022. te cijena plina uključuje tarifnu stavku za nabavu plina  uključujući nabavnu cijenu plina, skladištenje plina i transport plina na ulazu i izlazu u transportni sustav te naknadu opskrbne mreže). Sve ostale cijene naknade potrošnje plina za RH možete pronaći na službenim stranicama HEPLIN-a.

Od 11. ožujka 2022. – Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 7. ožujka 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22) (Odluka) i Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. (NN 32/22).  Vidimo povećanje cijene u plinoopskrbi od 0,2607 kn/kWh na 0,4610 kn/kWh u vrlo kratkom vremenskom roku. Sve ove cijene su također bez uračunatog PDV-a.

Vidimo povećanje cijene u plinoopskrbi od 0,2607 kn/kWh na 0,4610 kn/kWh u vrlo kratkom vremenskom roku. Sve ove cijene su također bez uračunatog PDV-a. Izmijenjene su u odnosu na trenutno važeće cijene plina zbog promjene troška nabave plina, pri čemu prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a, od 1. travnja 2022. prema Odluci iznosi 77% Vlada RH donijela je predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata te o tome detaljno možete pročitati na službenim stranicama Vlade RH.

 

Uklanjanje otpada

 

 

Možda ne bi ste odma pomislili na prvu stavku međutim jedna je od itekako bitnih te vam donosimo detaljniji uvid u cijene uklanjanja/odvoženja otpada iz kućanstva. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u četvrtak da od 1. listopada 2022. u Zagrebu kreće novi sustav naplate odvoza otpada po kojem će, uz fiksnu cijenu na mjesečnim računima od 45 kuna za fizičke osobe i 90 kuna za pravne, građani koji odvajaju otpad plaćati manje račune.

“Nakon 1. listopada prvi puta u povijesti u Zagrebu će se plaćati odvoz komunalnog otpada tako da više plaćaju ljudi koji ne odvajaju, a manje oni koji odvajaju otpad. To je pravedan model”, istaknuo je Tomašević, piše N1.

Kazne za kršenje pravila iznositi će 500 kuna po članu kućanstva, a 1000 kuna u višestambenim zgradama.

 

Osiguranje stana

 

Znate li koliko košta osiguranje imovine? Često je cijena povoljnija od cijene osiguranja osobnog vozila. Ukoliko želite osigurati vašu nekretninu trebati ćete se obratiti određenom osiguravajućem društvu. Ne brinite, ponuda je velika! Od skupljih pa do jeftinijih i povoljnijih ponuda, odvajamo neke najtraženije poput CROATIA osiguranje, ALLIANZ Zagreb, Generali osiguranje, UNIQA osiguranje, AGRAM LIFE osiguranje te mnoge druge.

Do informacija ponude možete doći vrlo jednostavnim putem, online. U moru ponuda osiguravajuće kuće čine pristupačnim svojim klijentima mogućnost kontakta i uvida u ponuđenu uslugu.

Iako velik broj građana RH posjeduje nikakvu nekretninu, po statistikama samo 20 % njih je i istu nekretninu osiguralo. Razlog tome možemo nagađati, ali svakako znamo da cijena osiguranja imovine zapravo je u većini slučajeva povoljnija od osiguranja vozila, a daje nezamjenjivi osjećaj sigurnosti vlastitog doma koji nam je svima više od imovine – mjesto života.

Ukoliko želite osigurati svoj dom od požarnih rizika, oluja, tuča, izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, provalnih krađa, dodatna pokrića kao što je odgovornost iz posjedovanja i privatna odgovornost, loma stakla te osiguranje potresa bez sudjelovanja u šteti jedna od gore spomenutih kompanija Wiener Osiguranje nudi uslugu za pokrivanje troškova organizacije dolaska servisera i radove ukupnog iznosa do 159,27 EUR / 1.200,00 HRK.

Tijekom 12 mjeseci od ugovaranja osiguranja možete iskoristiti najviše tri usluge Wiener kućna asistencija s tim da ukupan iznos svih usluga iznosi najviše 159,27 EUR / 1.200,00 HRK.

Porez na imovinu

 

Ako ste kupili, naslijedili ili na bilo koji drugi način stekli nekretninu (građevinu ili zemljište) kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV) obveznik ste poreza na promet nekretnina. Stopa poreza iznosi tri posto od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku njezina stjecanja.

 

Pitanja

 

 

Je li jeftino kupiti nekretninu u Hrvatskoj?

 

Kupnja nekretnine u Hrvatskoj relativno je vrlo pristupačan pothvat stranim kupcima, ali ne nužno i samim državljanima RH. Uspoređujući Hrvatsku sa ostalim zemljama, možemo reći da kupnja na području Lijepe Naše pristupačna je najviše strancima. Međutim, iznos koji ćete platiti ovisi o vrsti nekretnine te je li nekretnina nedavno renovirana i lokaciji. 

 

Nekretnine u starogradskoj jezgri, gradskoj jezgri ili kuće uz more uvijek će biti skuplje nego na periferiji gradova i u nepopularnim regijama. Možemo reći da cijene su najveće u posebno u atraktivnim obalnim regijama poput Dalmacije i Istre. U kontinentalnom dijelu Hrvatske, primjerice Zagrebu cijena stana u novogradnji, može dosegnuti od 3000 do 5000 eura po kvadratu.Situacija nije ništa bolja ni na obali te za stan u splitskoj novogradnji od, recimo, 80 kvadrata, morat ćete izdvojiti otprilike vrtoglavih 4000 eura po četvornome metru. Južna Dalmacije i otočje bilježe slične ako ne i još veće cijene po kvadratnom metru. 

 

Koje vrste nekretnina postoje u Hrvatskoj?

 

U Republici Hrvatskoj postoje dvije vrste nekretnina, a to su to su zemljišta i građevine.