Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?

Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?

Planirate ili ste već kupili nekretninu u Lijepoj Našoj, i zanima vas koliko morate odvojiti na porez? Croatia Real Estates agencija donosi vam najnovije aktualnosti vezane za kupnju i prodaju nekretnina. Saznajte kako kupiti nekretninu u Hrvatskoj te budite uvijek toku sa budućim temama vezanih za nekretnine, turizam i lifestyle u Lijepoj Našoj! Zapratite naše službene stranice i saznjate kako kupiti nekretninu u Hrvatsko.- Pratite naše službene stranice za više detalja i informacija!

Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj

 

​Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnina, na koje se plaća porez na dodanu vrijednost, piše Porezna Uprava.

Porez na promet nekretnina u iznosu od 3% dužan je platiti kupac.

 

 Oslobođenje od poreza

 

Kupili ste nekretninu, ili ste u procesu kupnje te vas zanima postoje li iznimke u oslobađanju od poreza? Postoje nekoilko iznimka kada je riječ o oporezivanju nekretnina. Porezna Uprava Republike Hrvatatske izdala je nekoliko slučaja iznimke u kojima se kupca nekretnine neće oporezati. 

„Najčešći slučaj oslobođenja od poreza je kada kupac kupuje nekretninu od tvrtke koja je dužna obračunati PDV na istu. Također, porez se ne plaća u slučaju nasljeđivanja, darovanja ili doživotnog (dosmrtnog) uzdržavanja, ali po uspravnoj liniji.“ – Ivan Varat, San Patrik nekretnine. Neke od potencijalnih mogućnosti u kojima ćete biti oslobođeni plaćanja poreza donosimo u tekstu ispod.

 

1.Neoporezivanje kod kupnje prve nekretnine.

Ukoliko ste gražanin koji ima hrvatsko državljanstvo sa prebivalištem u mjestu i adresi gdje se nekretnina (koju   kupuje) nalazi, čiji članovi uže obitelji nemaju u vlasništvu nijednu drugu nekretninu (uključujući i kuću za odmor) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stana ili kuće) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu.

  1. Ukoliko ste prognanik ili izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svoje nekretnine u inozemstvu.
  2. Ukoliko ste gražanin koji kupuju stambenu zgradu ili stan.

Uključujući i zemljište, na kojem ste imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

  1. Zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu.
  2. Osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva na nekretnini stječu posebne dijelove te nekretnine.
  3. Ukoliko ste osoba koje stječe nekretninu u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina.

 

 

 Što je s darovanim i naslijeđenim nekretninama?

Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade imaju svi oni građani koji su izravan bračni drug, potomak, predak, posvojenik i posvojitelj umrlog ili darovatelja.

Sve fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom, te bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka.

 

Povrat poreza na promet nekretnina

 

Većina država naplaćuje porez na promet nekretnina kada jedan subjekt prodaje ili daje nekretninu drugom subjektu. Okruzi, gradovi, općine i općine također mogu naplaćivati ​​ove poreze. Ako kupujete ili prodajete dom, ovi porezi mogu utjecati na to koliko ćete platiti za nekretninu ili koliko ćete zaraditi od prodaje.

Naknada za porez na promet nekretnina može se temeljiti na prodajnoj cijeni nekretnine ili na njezinoj procijenjenoj vrijednosti, a mora se platiti prije nego što se ugovor može zabilježiti. U hrvatskoj taj postotak iznosi 3% .

Prema članku 22. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda, razlog su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, može se podnijeti u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza, piše Porezna Uprava RH.

 

Naplata poreza

 

Protiv rješenja Porezne uprave kojim je razrezan porez, moguće je podnijeti žalbu u roku od 30 dana od primitka rješenja. Žalbu se isplati podnositi ukoliko je procjena porezne uprave očigledno nerealna, odnosno bitno odstupa od tržišne vrijednosti nekretnine.

U slučaju odbijanja žalbe moguće je pokrenuti i upravni spor pred Upravnim sudom RH, koji više ne odgađa izvršnost rješenja, ali u slučaju uspjeha poništava se rješenje Porezne uprave.